Skemalægning

Skemalægning - elevrelevante

 

For samtlige principper gælder, - så vidt skemateknisk muligt !!

Der må ikke forekomme mellemtimer for klasserne i de obligatoriske timer.

De forskellige fag bør spredes over skemaet.

Klasselærerfunktionen varetages enten af dansk-, tysk- eller matematiklæreren. Sidstnævnte bør tildeles flere timer i klassen.

Undervisningen starter kl. 08.00. Der kan dog være forhold omkring delingen af gymnastikhallen mellem adskilte drenge- og pigehold (fra 3. kl.), der gør, at et af holdene må starte til anden time og dermed rykke ud i 7. time.

Lærerskift forsøges begrænset til et minimum.

Specialundervisningen spredes over så mange dage som muligt med så få lærere som muligt. Undervisningen foregår fra 1. til og med 5. time.

 

Samarbejdsrådet 09.12.98

 

Velkommen til skolens hjemmeside