Badning efter idræt

Anbefaling for badning efter idræt

På Harreslev-Kobbermølle Danske Skole vil vi gerne opfordre til, og understøtte at eleverne deltager i badning efter idrætsundervisningen. Undervisning i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj.

 

Et efterfølgende bad er en naturlig afslutning på idræt og

  • understøtter eleverne i at opnå et naturligt forhold til deres egne kroppe, og udvikle en erkendelse af og respekr for, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.
  • understøtter elevernes tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne.

Forældres opbakning spiller en afgørende rolle for at understøtte at badning efter idræt bliver en naturlig del af faget.

 Skolens ansvar

  • Sikre rene badefaciliteter for eleverne
  • Sørge for tilsyn og imødekomme at eleverne føler sig tilpasse i såvel idræt- som badningsituationen

 

Forældrenes ansvar         

  • Støtte op om anbefalingen omkring badning efter idræt
  • Sikre at eleven møder forberedt til undervisningen, dvs. medbringer idrætstøj, håndklæde etc.

 

Fodvorter

Har en elev fodvorter, og disse er under behandling, er disse ikke smitsomme og eleven kan deltage i badningen.

 

Sat i kraft pr. 22.06.2023 af Samarbejdsrådet

Velkommen til skolens hjemmeside