skoleorientering 2019

 

Harreslev d. 13.06.19

trompet

Kære forældre

  I det nye skoleår 19/20 er vi 10 klasser på skolen. Da vi råder over 8 klasseværelser, har vi været nødsaget til at inddrage natur og tekniklokalet og i år håndarbejdslokalet, der så flyttes op i specialundervisningslokalet. For flere år siden måtte vi flytte ud af musikhuset og forlægge musikundervisningen til Blå Sal alt sammen afstedkommet af et øget elevtal.

Et øget elevtal på de samme kvadratmeter betyder derfor mere og mere trængsel med, hvad det betyder for læring og velbefindende for elever og lærere. Imidlertid har såvel forældrene som lærerne på årets Store Forældremøde støttet 100 % op om hellere at leve med trængselsproblematikker end at skulle afgive elever til andre skoler. Dog siger det sig selv, at det ikke kan være en varig løsning al den stund, at skolen vokser sig stadig større på sigt, så derfor må der bygges. Den proces er endelig startet, så det bliver spændende at se, hvor det lander. Vi har nogle ideer, men om vi får lov til at realisere noget er en anden boldgade.

Flere elever og klasser betyder også mere personale. Jasmin Paulsen og Felix Weyhe vender tilbage efter endt orlov, og Franziska Becher-Heidemann overtager min stilling, da jeg stopper som inspektør. Nye ansatte er Sten Arnkjær i fast stilling og Ronja Spinty-Hammel i en årsvikarstilling. Andy Clausen, Greta Erbar og Laura Tästesen forlader os til fordel for udfordringer på andre skoler. Vi skylder dem en stor tak for deres indsats her på stedet.

Skoleforeningen er presset økonomisk, hvilket den har været i en rum tid, men nu begynder det at gøre rigtig ondt. Deletimer til fordel for tolærerordninger i større klasser er fortid hos os. Det gælder også for svømning. Først blev den skåret ned til et år, og nu ryger den fuldstændig, - det er en katastrofe! Forsøg på at få noget op at stå med andre skoler ved at samle kræfterne, kunne ikke lade sig gøre, da skolerne fik den endelige ressourcefordeling. Sidst men ikke mindst, så er den frivillige musik også beskåret, så vi i skoleregi kun har koret tilbage. Vi er i fuld gang med at få noget musik til at køre i heldagsskoleregi, men det er ikke noget, vi selv er herre over, så vi afventer en afgørelse.

Sidste skoledag er jeg for første gang lidt usikker på, da jeg har været uønsket som deltager på en del møder her på skolen på det sidste. Der ændres dog ikke på, at 6. kl. har deres sidste skoledag, så derfor styrer de en del af formiddagen. Vi antager, at vi er færdige omkring kl. 12.00, men det er med forbehold.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de søde og rare forældre, jeg har haft fornøjelsen af igennem mine 24 år på skolen. Harreslev Danske Skole er noget helt specielt på mange planer, så mit inderligste ønske for skolen er, at den fortsat må trives og udvikles til fordel for sine brugere. Det har været en dejlig tid, som for altid vil stå printet i min bevidsthed.

 Med venlig hilsen

Lars B. Danielsen

Velkommen til skolens hjemmeside