L-R

A  -  D                E  -  F             G  -  K               S  -  V

 

Lejrskoler

Gennemføres i 2. kl. til Rendbjerg - i 4. kl. til Vesterled og endelig i 6. kl. til et frit mål i Norden.

 

Madpakke

Sørg for, at børnene har en varieret og velnærende madpakke med hver dag. Sultne og/eller oversukrede børn belaster sig selv og undervisningen.

 

Mobiltelefoner

Telefonerne ikke må bruges noget sted på skolen i skoletiden med mindre, lærerne finder det relevant at bruge dem som et understøttende element i undervisningen.

Telefonen skal afleveres før første time, hvorefter den bliver låst inde og først udleveres efter sidste time.

 

Pausekiosken

.. forvaltes af eleverne i 5./6. årg. Der må kun sælges sund mad. Kager og slik er forbudt.

Det må understreges, at man ikke altid kan gå ud fra, at der er varer i kiosken. Salget er tænkt som et supplement og kan ikke erstatte madpakken

 

Pedellen  

.. er belagt med tavshedspligt, men hører ikke til den pædagogiske stab. Vil være behjælpelig med praktiske gøremål eks. glemt tøj.

 

Politiet

Alle elever stifter bekendtskab med politiet mindst to gange, nemlig når de skal til cykelprøve i 4. kl., og når de skal uddannes til skolepatruljer.

Endvidere kontrollerer politiet cyklerne før mørketiden og deltager gerne i diverse arrangementer arrangeret på klasseniveau.

 

PPR (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning)

Tager sig af elevernes specifikke, som regel boglige, vanskeligheder i form af tests. Indstillingen af eleven til test foregår i et samarbejde med læreren og forældrene. Efterfølgende udarbejder psykologen en rapport, som forældrene skal gøres bekendt med. Psykologen gennemgår gerne rapporten med forældrene.

 

Pædagogisk Råd

Lærerkollegiets mødeforum på skolen.

 

Pædagogisk servicecenter

… også kaldet skolebiblioteket. Alle elever har mulighed for mindst én gang i løbet af ugen at komme og låne bøger. Endvidere det muligt at låne i nogle frikvarterer.

 

Rygning

Al rygning i skolens bygninger er forbudt. Se i øvrigt mere under Ryge-og alkoholregler

 

 

 SIDE OP

Velkommen til skolens hjemmeside