G-K

A  -  D                 E  -  F                L  -  R             S  -  V

 

 Glemte sager

Skolen kan ikke gøres ansvarlig for elevers personlige ejendele. Glemt tøj opbevares i "Ønskebrønden" en tid, hvorefter det foræres til hjælpeorganisationer. Henvendelser venligst til pedellen.

 

Idræt og badning

Eleven skal klæde sig helt om til idrætsundervisningen. Efterfølgende skal eleven i bad af hygiejniske årsager.

Drenge og piger har fælles idrætsundervisning og fælles badning i 1. og 2. kl.

Indesæsonen er fra efterårsferien til påsken - udesæsonen resten af året, hvor man skal være opmærksom på variationer i vejret således, at der kan være dage, hvor indedørsskoene skal medtages. Endvidere er det altid en fordel at medbringe overtrækstøj for at bevare varmen, da der i nogle idrætsdiscipliner kan være tale om ventetid (eks. atletik).

Kan eleven ikke deltage i undervisningen, gælder dette kun, hvis der foreligger en sygeseddel fra forældrene. Er fraværet over mere end tre uger, kan der forlanges en lægeerklæring. Kontakt under alle omstændigheder idrætslæreren.

 

Idræt i 4. årg.

Da 4. årg. har svømning, er der kun én time almindelig idræt på årgangen.

 

Infektionssygdomme, lus m.m.

Alle alvorlige infektionssygdomme eller andet, der kan have indflydelse på andre elevers / medarbejderes sundhed,skalmeldes skolen. Syge elever formenes adgang til skolen, indtil en læge har erklæret eleven rask. 

Er der konstateret lus eller andet kryb hos en elev, hjemsendes eleven straks. Skolen har specielt uddannede lærere, der ved begrundet mistanke kontrollerer eleverne. Det er herefter forældrenes ansvar, at eleven ikke møder i skolen, før eleven er renset for utøj.

 

Karaktergivning

Er under revidering.

 

 

Klasseforældreråd

Vælges af og blandt de enkelte klassers forældre. Forretningsordenen er ligeledes overladt til de implicerede. (Se Rammebetingelser for klasseforældreråd.)

 

Klassekasse

Det er meget hensigtsmæssigt at aftale en eller anden form for intern pengekasse og beløb til dækning af mindre og større udgifter i klassen.

 

Konsultationer

Foregår mellem de enkelte faglærere og forældrene/eleverne mindst en gang om året typisk efter karaktergivningen i februar.

 

Kontakt

Se kontaktinformationer.

Det forventes, at forældrene tager hensyn til tid og sted for kontakt.

 

 

Klasselæreren

… er katalysatoren for arbejdet i klassen. Står for det organisatoriske arbejde i klassen. Er forældrenes direkte samtalepartner i klasseanliggender.

 

Kørsel i skolegården

… er forbudt i skoletiden med mindre andet er aftalt.

Efter skoletid må der parkeres i skolegården.

 

AL KØRSEL FOREGÅR I ET LANGSOMT TEMPO - BØRN LEGER PÅ SKOLENS OMRÅDE HELE DAGEN.

 

Side op

Velkommen til skolens hjemmeside