A-D

 E  -  F             G  -  K             L  -  R           S  -  V

  

 

Aflysning af undervisning

Skolen vil være bestræbt på at finde egnede vikarer til enhver tid. Desværre kan dette ikke altid lade sig gøre af økonomiske og praktiske årsager, hvorfor undervisningen i 5. og 6. time fra tid til anden må aflyses.

Træf aftaler med børnene om, hvad de skal gøre, når der foreligger en sådan situation.

 

Arrangementer

Se på skolens hjemmeside.

Endvidere sendes invitationer til arrangementer hjem via børnene eller via mail alt efter hvilke aftaler, der er truffet med lærerne. Check generelt skoletasken fra tid til anden for en sikkerheds skyld!

 

Boldspil

I skolegården må der kun benyttes lette plastikbolde til fodbold.

På sportspladsen må alle bolde benyttes. Sportspladsen er lukket fra efterårsferien til påske.

 

Bøger og hæfter

Bøger er til låns, hvilket betyder, at eleven gøres ansvarlig for skader eller tab af bøger. Med mindre andet meddeles, bindes bøgerne omhyggeligt ind, - helst i plastik.

Hæfter / mapper er gratis, men der forventes en ressourcebesparende omgang med tingene.

 

Danskkurser

Skolen vil være bestræbt på at tilbyde danskkurser i begyndelsen af skoleåret. Oprettelsen af kurser gøres betinget af tilmeldinger, Skoleforeningens økonomi samt lærerkræfter.

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Paraplyorganisationen for al dansk pædagogisk virke i Sydslesvig. Se mere under www.skoleforeningen.org

 

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Skolesygeplejesken kommer med jævne mellemrum på skolen. Dels foregår der undervisning og sundhedscheck og dels er det muligt for forældre at henvende sig direkte til sygeplejesken, skulle der være sundhedsmæssige eller sociale forhold, der ønskes afklaret. Der hersker naturligvis tavshedspligt.

 

Deletimer

… betyder, at klassen enten deles mellem to eller tre faglærere eller, at en ekstra lærer går ind i undervisningen (støttelærer).

Udgangspunktet er, at de mindre årgange tilgodeses først. Dog vil timerne også kunne bruges, hvis en klasse er specielt belastet (størrelse, sammensætning m.m.). Endvidere er der en begrænsning for, hvor mange elever der kan være i sløjd, hvilket så vil medføre en deling i 5. og 6. årg. med et andet fag.

 

Deling efter F6

Eleverne fortsætter deres skolegang på en af overbygningsskolerne i Flensborg. P.t. er der tale om Gustav Johansen-Skolen.

 

Deling- sammenlægning af klasser

28 og færre elever betyder én klasse - 29 og flere deling

 

Disciplinære foranstaltninger

Overtræder en elev skolens regler, er voldsom i sin opførsel overfor andre eller giver på anden vis anledning til klage, vil der kunne sanktioneres overfor eleven. Alt efter situationen spænder sanktionsmulighederne fra irettesættelser med eller uden forældrenes inddragen til skoleforbud i op til 14 dage.

I helt specielle situationer kan en skoleflytning komme på tale.

 

 Side op

Velkommen til skolens hjemmeside